Gebiedstransformaties & meervoudig sturen

Het begrijpen van ruimtelijke, economische, sociale en politiek-bestuurlijke kenmerken en opgaven van gebiedstransformaties binnen een dynamische stedelijke omgeving. Het analyseren van verschillende sturings-, organisatie en financieringsvormen voor toekomstbestendige gebiedstransformaties.